Faizler ve Ücretler

Kredi Tutarı  Aylık Kredi Faiz Oranı  Kredi Vadesi  Aylık Taksit Tutarı  Tahsis Ücreti Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Efektif Maliyet Oranı
30.000 TL % 4,99 12 3.674 TL 172,50 TL %6,5938 %115,1708
30.000 TL % 4,89 24 2.470 TL 172,50 TL %6,4207 %111,0143
30.000 TL % 4,79 36 2.108 TL 172,50 TL %6.2763 %107,6055Güncelleme tarihi : 21.11.2023
Yukarıdaki tablo; 30,000 TL tutarındaki tüketici kredisi için hesaplanmıştır.
Tahsis ücreti kredi tutarının binde beşi olarak hesaplanmış olup, yüzde on beşi oranında BSMV tutarı dahil edilmiştir. 
Kasko sigortası yaptır
Kredi Tutarı  Aylık Kredi Faiz Oranı  Kredi Vadesi  Aylık Taksit Tutarı  Tahsis Ücreti Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Efektif Maliyet Oranı
30.000 TL % 4,99 12 3.674 TL 172,50 TL %6,5938 %115,1708
30.000 TL % 4,89 24 2.470 TL 172,50 TL %6,4207 %111,0143
30.000 TL %4,79 36 2.108 TL 172,50 TL %6,2763 %107,6055Güncelleme tarihi : 22.11.2023
Yukarıdaki tablo; 30,000 TL tutarındaki 
Kredi Tutarı  Aylık Kredi Faiz Oranı  Kredi Vadesi  Aylık Taksit Tutarı  Tahsis Ücreti Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Efektif Maliyet Oranı
30.000 TL %4,99 12 3.674  TL 172,50 TL %6,5938 %115,1708
30.000 TL %4,89 24 2.470 TL 172,50 TL %6,4207 %111,0143
30.000 TL %4,79 36 2.108 TL 172,50 TL %6,2763 %107,6055Güncelleme tarihi : 21.11.2023
Yukarıdaki tablo; 30,000 TL tutarındaki tüketici kredisi için hesaplanmıştır. 
Tahsis ücreti kredi tutarının binde beşi olarak hesaplanmış olup, yüzde on beşi oranında BSMV tutarı dahil edilmiştir. 
Kasko sigort
Kredi Tutarı  Aylık Kredi Faiz Oranı  Kredi Vadesi  Aylık Taksit Tutarı  Tahsis Ücreti Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Efektif Maliyet Oranı
30.000 TL % 4,99 12 3.674 TL 172,50 TL %6,5938 %115,1708
30.000 TL % 4,89 24 2.470 TL 172,50 TL %6.4207 %111,0143
30.000 TL % 4,79 36 2.108 TL 172,50 TL %6.2763 %107,6055Güncelleme tarihi : 21.11.2023
Yukarıdaki tablo; 30,000 TL tutarındaki tüketici kredisi için hesaplanmıştır. 
Tahsis ücreti kredi tutarının binde beşi olarak hesaplanmış olup, yüzde on beşi oranında BSMV
Kredi Tutarı  Aylık Kredi Faiz Oranı  Kredi Vadesi  Aylık Taksit Tutarı  Tahsis Ücreti Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Efektif Maliyet Oranı
30.000 TL % 4,99 12 3.674 TL 172,50 TL %6,5938 %115,1708
30.000 TL % 4,89 24 2.470 TL 172,50 TL %6,4207 %111,0143
30.000 TL % 4,79 36 2.108 TL 172,50 TL %6,2763 %107,6055Güncelleme tarihi : 21.11.2023
Yukarıdaki tablo; 30,000 TL tutarındaki tüketici kredisi için hesaplanmıştır. 
Tahsis ücreti kredi tutarının binde beşi olarak hesaplanmış olup, yüzde on beşi oranında BSMV tutarı dahil edilmiştir.
Kasko sigortası yaptırmanız halinde; sigortanın, kredinin borç tutarı, vadesi ve kredi şartları ile uyumlu olması gerekmektedir. İlgili sigorta tutarı, maliyet oranı hesaplamasına dahil edilmemiştir.
Kampanyalı krediler veya dönemsel uygulamalar için anlaşmalı satıcılarımızdan veya ALJ Finans Müşteri Hizmetleri'nden bilgi alabilirsiniz.
T
Kredi Tutarı  Aylık Kredi Faiz Oranı  Kredi Vadesi  Aylık Taksit Tutarı  Tahsis Ücreti Aylık Toplam Maliyet Oranı Yıllık Efektif Maliyet Oranı
30.000 TL % 4,99 12 3.674 TL 172,50 TL %6,5938 %115,1708
30.000 TL % 4,89 24 2.470 TL 172,50 TL %6,4207 %111,0143
30.000 TL % 4,79 36 2.108 TL 172,50 TL %6,2763 %107,6055Güncelleme tarihi : 21.11.2023
Yukarıdaki tablo; 30,000 TL tutarındaki tüketici kredisi için hesaplanmıştır. 
Tahsis ücreti kredi tutarının binde beşi olarak hesaplanmış olup, yüzde on beşi oranı
Tüketici Kredilerinde Faiz ve Tahsis Ücreti Dışında Talep Edilebilecek Diğer Ücret ve Masraflar (Güncelleme Tarihi: 01.01.2023)

Ücret Adı Açıklaması
Bildirim Ücreti Temerrüde düşülmesi veya sözleşmenin ihlali halinde ilgili mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bildirimlere ilişkin gönderim ve noter masraflarıdır. Bu bildirimler maliyetleri kadar talep edilir.
Belge Talep Ücreti Sözleşme ve benzeri dokümanların talebi nedeniyle ödenen ücrettir. İlk yıl içinde iletilen taleplerden ücret alınmaz. Bu süre sonundaki taleplerde, her bir belge için 25 (yirmi beş) Türk Lirası talep edilir.
Arşiv - Araştırma Ücreti Düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl sonraki arşiv araştırma talepleri için talep edilir. Her bir talep için 5 (beş) Türk Lirası talep edilir.
Borcu Yoktur Yazısı Ücreti Borcu yoktur yazısı, bir defaya mahsus olmak üzere ücretsizdir. Müteakip taleplerde her bir belge için 25 (yirmi beş) Türk Lirası ücret talep edilir.
Teminat Değişikliği İşlemleri Ücreti Kredinin mevcut teminatının kaldırılarak yerine yeni bir teminat verilmesi halinde yapılan işlemlere ilişkin ücrettir. İlgili ücret 25 (yirmi beş) Türk Lirasıdır.
Rehin Tesisi ve Araç Sorgulama Hizmeti Ücreti Krediye konu araç adedi için Türkiye Noterler Birliği adına tahsil edilen BSMV dahil "Rehin Tesisi ve Araç Sorgulama Hizmeti Ücreti" toplamıdır. İlgili ücret 86,65 TL (seksen altı) Türk lirası (altmış beş) kuruş’dur.
×