ISO 27001

TS ISO/EC 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; bilgi varlıklarına ilişkin risk temelli bir yönetim standardı olmasını ve şirket verileri ile hassas müşteri bilgilerinin korunmasına yardımcı olan uluslararası bir çerçeve oluşturmayı hedefleyen bir standarttır.

Denetik Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan denetimlerde, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO/IEC 27001 standardına uygunluğunun belirlenmesiyle, 16.06.2021 tarihi itibarıyla Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) onayı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2. Gözetim Denetimi neticesinde, Şirketimizin TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının 1 yıl daha geçerliliğine karar verilmiştir.

2021

2022

2023

×