Gerekli Evraklar

 • Bireysel Müşteriler
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Adres belgesi
 • Serbest Meslek Sahibi Müşteriler
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Adres belgesi
  • Vergi levhası
  • Aracını ticari amaçlı kullanacak müşterilerden “taşıtın işletme aktifine kaydedildiğini gösterir Mali Müşavir onaylı defter kayıt belgesi”
 • Tüzel Müşteriler      
  • Firma ortaklarından hisseleri %25 ve üzeri paya sahip ortakların kimlik fotokopileri
  • Krediye kefil olacak gerçek kişilere ait güncel adres belgesi
  • Firmanın (varsa) tüzel ortaklarının asıl başvuran ile aynı şekilde firma evrakları
  • Güncel ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
  • Son 2 tam yılın kurumlar vergi beyannamesi formatında bilanço ve gelir tablosu ve son dönem geçici vergi beyannamesi, cari yıl son döneme ait detay mizan (kredi tutarı 500,000 TL üzerindeki başvurular için),
  • Vergi levhası
  • Güncel (son 6 aya ait) faaliyet belgesi
  • Güncel noter onaylı imza sirküleri
Tüketici Kredisi Sözleşmesi (14.01.2020) Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu (14.01.2020) Tüketici Kredisi Sözleşmesi (06.07.2017) Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu (06.07.2017) Tüketici Kredisi Sözleşmesi (05.05.2017) Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu (05.05.2017) Tüketici Kredisi Sözleşmesi (22.11.2015) Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu (22.11.2015)
×