Kurumsal Bilgiler

Şirket Unvanı: ALJ Finansman A.Ş.
Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul
Ticaret Sicil Numarası: 421512
Mersis No: 0562006178300019

Merkezinin Bulunduğu Yer:  Merkez Mah. Erenler Cad. No:18 - 20 Ofis: 4 Çekmeköy 34782 İstanbul Türkiye
Taahhüt Edilen ve Ödenmiş Sermaye Tutarı: 150.660.215 TL 

Yönetim Kurulu: 
  • Yönetim Kurulu Başkanı: Nilüfer Günhan 
  • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ali Haydar Bozkurt
  • Yönetim Kurulu Üyesi: Soner Irmak
  • Yönetim Kurulu Üyesi: Farid Zaouk
  • Yönetim Kurulu Üyesi: Saim Köklen Doğan
  • Yönetim Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Emre Alkin