Kurumsal Bilgiler

Şirket Unvanı: ALJ Finansman A.Ş.
Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul
Ticaret Sicil Numarası: 421512
Mersis No: 0562006178300019

Merkezinin Bulunduğu Yer:  Esentepe Mah. Bahar Sk. Özdilek River Plaza Vyndham Grand Blok No: 13 İç Kapı No:73 Şişli/ İstanbul
Taahhüt Edilen ve Ödenmiş Sermaye Tutarı: 150.660.215 TL 

Yönetim Kurulu: 
  • Yönetim Kurulu Başkanı: Nilüfer Günhan 
  • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür: Volkan Döşoğlu
  • Yönetim Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Emre Alkin
  • Yönetim Kurulu Üyesi: Jaroslav Gaisler
  • Yönetim Kurulu Üyesi: Syed Maroof Raza Zaidil
  • Yönetim Kurulu Üyesi: Muhammad Omar Afzal Qureshi
Ortaklık Yapısı:

Pay Sahibi Pay Değeri (TL) Pay Oranı (%)
ALJ Finansal Hizmetler A.Ş. 150.636.111 99,984
Atlas Automotive Holdings Limited 6.026 0,004
Chelder Central Asia Limited 6.026 0,004
Chelder Europe Limited 6.026 0,004
Chelder Middle East and North Africa Ltd. 6.026 0,004
Toplam 150.660.215 100

Şirket Esas Sözleşmesi İçin Tıklayınız
×