Bilgi Güvenliği Politikası

Değerli Paydaşlarımız,

ALJ Finansman A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz alanda yenilikçi, istikrarlı, güvenilir ve konusunda en iyi hizmeti veren finansman şirketi olmayı hedeflemekteyiz. Bu stratejik hedefe ulaşılabilmesi için bilgi güvenliğine ilişkin yasal yükümlülüklere uyumun ve bu sürece ilişkin yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının son derece önemli olduğuna inanmaktayız.

Bu bağlamda, ALJ Finansman A.Ş. bünyesinde oluşturulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) şirketin tüm departmanlarında, iş birimlerinde ve süreçlerinde uygulanmaktadır.

ALJ Finansman olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat, kurum içi düzenlemeler ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında Şirketimiz bünyesinde yer alan bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,

Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,

Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,

Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordinasyon içerisinde yanıt verebilmek,

Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek, ve

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin yukarıda yer alan temel hedefler çerçevesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gereklerini yerine getirmesini ve bu suretle şirketimizin ilgili süreçlerine azami katkı ve özen sunmasını bekliyoruz.

ALJ Finansman A.Ş.